قطعه‌ی پی‌اچ‌پی: وردپرس/ای‌سی‌اف قلاب ذخیره‌سازی پست – ذخیره‌سازی عنوان

برای اینکه بتوان نام و نام خانوادگی نوع پست سفارشی نویسنده را به هم پیوند داد و به جای عنوان استفاده کرد، می‌شود نمونه کد زیر را به کار برد:

add_action('acf/save_post', 'my_acf_save_post');

function my_acf_save_post($post_id)
{

	if ($_POST['post_type'] != 'cpt-author')
		return;

	$Post_Title = '';

	$Fields = get_fields($post_id);

	$FirstName = $Fields['ACF-Author-FirstName'];

	if (isset($FirstName)) {
		$Post_Title = $FirstName . ' ';
	}

	$LastName = $Fields['ACF-Author-LastName'];

	if (isset($LastName)) {
		$Post_Title = $Post_Title . $LastName . ' ';
	}

	$post_update = array(
		'ID'         => $post_id,
		'post_title' => $Post_Title
	);

	wp_update_post($post_update);
}

برگرفته از: ACF | acf/save_post

افزونه‌های وردپرس مورد علاقه من

زمینه‌های سفارشی پیشرفته
(Advanced Custom Fields)

ستون‌های مدیریت
(Admin Columns)

واسط کاربری نوع پست سفارشی
(Custom Post Type UI)

المنتور
(Elementor)

اس‌اس‌ال واقعا ساده
(Really Simple SSL)

بازنشانی
(Redirection)

کدام فایل
(What The File)

ویرایشگر کلاسیک
(Classic Editor)

کرونترول وردپرس
(WP Crontrol)

کیت سایت
(Site Kit)

کپچا برای وردپرس
(Captcha 4WP)

همه‌چیز-در-یکجا مهاجرت وردپرس
(All-in-One WP Migration)

کش سرعت نور
(LiteSpeed Cache)

قالب فعلی را نشان بده
(Show Current Template)

پشتیبانی اس‌وس‌جی
(SVG Support)

پیوندهای خارجی
(External Links)

امنیت وردپرس مخفی‌سازی صفحه‌ی ورود
(WPS Hide Login)

چارچوب بهینه‌سازی جست‌وجو
(The SEO Framework)

برجسته‌ساز نحو
(Syntax Highlighter)

فرم‌های وردپرس
(WPForms)

وردپرس چندزبانه
(WPML)

جست‌وجو و جایگزینی بهتر
(Better Search Replace)